La fisioteràpia que t´agrada

                                                                "Your health will be in good hands"

 

 

 

 .

                                                                                                                    Les mans poden sentir les  

                                                                       tensions físiques i emocionals   

 

 "Hand can feel physical and emotional tensions"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tècnica cupping

Генеральный директорат ресурсов здравоохранения

Центр уполномоченных "Женералитата Каталонии" (Департамент здравоохранения социального Seguredad я). Регистрационный код: E17622749.

ЛЕЧЕНИЕ с присосками

ЛЕЧЕНИЕ с присосками

 

Авторизованных дилеров марки:
Compex Fisiocrem
   
   
 
 
Estamos en www.doctoralia.com

Av. Josep Pla nº14-16

17310 - LLORET DE MAR (Barrio de "El Rieral")

Barnés Kiné S.L.U (B17657164)

Telefonos: 972.34.93.08 - 972.36.31.85

Fax: 972.34.93.71

Ver Mapa de Situación

info@centrefisioterapiakine.com