La fisioteràpia que t´agrada

                                                                "Your health will be in good hands"

 

 

 

 .

                                                                                                                    Les mans poden sentir les  

                                                                       tensions físiques i emocionals   

 

 "Hand can feel physical and emotional tensions"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tècnica cupping

CONSENTIMENT INFORMAT

 

FISIOTERÀPIA GENERAL

 

INTRODUCCIÓ

El consentiment informat és el procediment a què té dret tota persona que rep una atenció medicosanitària, segons el qual el professional sanitari té l'obligació d'informar degudament de les tècniques que aplicarà, dels efectes que es pretenen aconseguir, de possibles efectes secundaris i de les conseqüències d'aquest tractament.

Aquesta documentació ha estat elaborada d'acord amb les previsions contingudes en la Llei General de Sanitat (14/1986 de 25 d'abril) i la Llei 41/2002 de 14 de Novembre, reguladora aquesta última dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

 

CONCEPTE GENERAL DE FISIOTERÀPIA

Tractament de la persona per avaluar, impedir, corregir, alleujar i limitar o disminuir la incapacitat física, alteració del moviment, funcionalitat i postura, així com el dolor que es derivin dels desordres, congènits i de les condicions de l'envelliment, lesió o malaltia (dany o procediment quirúrgic). La Fisioteràpia té com a finalitat més significatiu restaurar les funcions físiques perdudes o deteriorades.
Utilitza com a tractament els agents i mitjans físics com l'electricitat, el moviment, el massatge o manipulació dels teixits i les articulacions, l'aigua, la llum, la calor, el fred, etcètera i depenent de l'agent que s'empri s'anomena:
• Teràpies i procediments manuals, entesos com la localització i tractament de trastorns del sistema locomotor utilitzant les mans per desbloquejar articulacions i les seves fixacions musculars i reflexes per mitjà de l'aplicació de tècniques i models terapèutics de les parts toves. Inclou tota la cinesiteràpia, massoteràpia i els seus derivats.

o Cinesiteràpia que es defineix com el conjunt de procediments terapèutics amb la finalitat el tractament de les malalties mitjançant el moviment: ja siguin actius, passius o comunicats mitjançant algun mitjà extern.

o Massatge / Masoterapia es tracta del conjunt de manipulacions, practicades normalment sense ajuda d'instruments, sobre una part o totalitat de l'organisme (músculs, lligaments, tendons, fàscies, càpsules articulars ...), amb l'objecte de mobilitzar els teixits per provocar en l' organisme modificacions d'ordre directes o reflexes que es tradueixin en efectes terapèutics. Té un efecte de drenatge o buidament i de disminució del to sobre el múscul. Encara que en general és una tècnica innòcua, a vegades cal exercir pressions molt profundes (p. ex. Massatge transvers de Cyriax) que poden ser doloroses, de vegades apareixen hematomes superficials i la zona es queda "agujetosa" durant unes 48 hores. Si es realitza pròxim a un gran esforç convé tenir en compte que podria disminuir en excés el to muscular i per tant el rendiment.

o Estiraments: Consisteix en l'elongació dels diferents músculs, que després de ser sotmesos a intensos treballs, es troben escurçats. Amb ells es pretén deixar al múscul en una situació més relaxada, amb possibilitat d'allargar-i també afavorim un drenatge vascular. Un estirament molt intens podria deixar en els dies següents la sensació de "agulletes".

• Termoteràpia-Crioteràpia: És l'aplicació de calor o fred respectivament. La calor disminueix el to muscular i augmenta el reg sanguini a la zona d'aplicació i el fred disminueix la inflamació i alenteix la transmissió dels estímuls dolorosos. El fred, igual que la calor, pot generar cremades.

• Mecanoterapia és la utilització terapèutica i higiènica d'aparells mecànics destinats a provocar i dirigir moviments corporals regulats en la seva força, trajectòria i amplitud.

• Electroteràpia es defineix com el tractament de determinades malalties mitjançant l'electricitat o de les radiacions electromagnètiques sobre l'organisme millorar l'estat dels teixits (efectes tròfics), per alleujar el dolor (efecte analgèsic), i ajudar a la recuperació motora (efectes excitomotor ).

o Ultrasò: És una ona sonora a una freqüència alta que no és ni tan sols audible.
o Corrents elèctrics de baixa i mitja freqüència: Hi ha molts tipus d'aquests corrents amb efectes diferents: bàsicament persegueixen dos objectius, o bé provocar una contracció muscular ja sigui per potenciar (electroestimulació), per relaxar o per drenar, o bé provocar una disminució del dolor o analgèsia (corrents de tipus TENS). Una contracció molt intensa pot causar danys musculars. Quan busquem analgèsia convé seguir les indicacions del fisioterapeuta ja que silencia el mecanisme que l'organisme té per avisar-nos que alguna cosa no va bé i podem lesionar al no sentir dolor. També poden ocórrer accidents galvànics, són aquells que van des lleugera irritació de la pell fins aparició de cremades elèctriques i úlceres.

• Manipulacions osteopàtiques: Són tècniques de mobilització passiva de baixa amplitud i alta velocitat dirigides a articulacions amb mobilitat reduïda. Actuen de dues maneres: de forma mecànica separa les superfícies articular, i de forma reflexa, gràcies a un ràpid estirament, provoca una inhibició de la contractura dels músculs que participen en la fixació de l'articulació. Estan indicades en cervico-dors-lumbàlgies, neuràlgies, certs problemes funcionals de vísceres, algunes cefalees, i molts processos dolorosos. En ser realitzades se sol escoltar un "cruixit" articular, que no vol dir que s'hagi trencat res, sinó que s'han separat les caretes articulars. Poden tenir conseqüències temporals no desitjades bé durant el tractament o en els dies posteriors tals com dolor musculoesquelètic o de caràcter neurovegetatiu com hipotensió, taquicàrdia, marejos, son o cansament, sensació de fred i / o malestar general.

• Teràpies Complementàries o Alternatives, com un procediment més a emprar pels Fisioterapeutes, igual que la Electroteràpia, Cinesiteràpia, etc. Aquestes teràpies es podrien definir, com l'ocupació de procediments que busquen regular, estimular o potenciar l'equilibri natural propi del cos, amb un enfocament clarament biològic (la pròpia persona és la que intenta recuperar el seu potencial de salut, ajudat pel procediment terapèutic aplicat ). Entre elles podem englobar l'Acupuntura i la Reflexoteràpia, entre d'altres.

• Reeducació postural global (RPG): És una mètode d'estirament suau, progressiu i actiu per reestructurar l'aparell musculoesquelètic. Es basa en postures globals per tal d'estirar les cadenes musculars estàtiques i se li demana al pacient contraccions isomètriques. Corregeix els desequilibris estàtics evitant les compensacions. Pot generar efectes indesitjables passatgers com fatiga muscular, formigueig o acorchamientos, son o sensació de fred.

• Pressoteràpia: Amb ajuda d'uns maneguins de pressió s'afavoreix el drenatge de la sang de les cames o dels braços per ajudar a l'eliminació de substàncies de rebuig de les cèl · lules musculars després de grans esforços. Una pressió elevada pot generar mals de cap durant les següents hores.

• Embenats funcionals: Tècniques d'immobilització o contenció parcial a través de esparadraps i benes que permeten realitzar activitat protegint estructures lesionades o en vies de recuperació. Poden produir butllofes per fricció i menys freqüentment al · lèrgies a la cola dels embenats.

 

RISCOS
La fisioteràpia té molt pocs regs i els majors perills són la seva incorrecta indicació i la seva mala execució. Per tant, cal, sobretot en les tècniques més agressives, un perfecte coneixement de les seves funda ¬ ments, de la base de la seva utilització, de les tècniques de realització i de les seves possibles riscos, per això sempre ha de ser aplicada per professionals de la Fisioteràpia. En qualsevol cas, queda matisar algunes conseqüències que es poden produir durant el desenvolupament dels tractaments i que el pacient ha de ser conscient, com ara:
• Dolor: és possible experimentar dolor muscular durant i després del tractament, sent més habitual en les primeres sessions.
• Mareig: els símptomes temporals com el mareig i la nàusea poden ocórrer, especialment en tractaments com cervi-dors-lumbàlgies, a causa de la durabilitat de la sessió en la mateixa posició.
• Fractura / lesió articular: en casos esporàdics els defectes físics subjacents, les deformitats o les patologies com ossos febles per l'osteoporosi poden tornar al pacient susceptible de lesió. Quan l'osteoporosi, el disc intervertebral degenerat, o una altra anormalitat són detectats, el fisioterapeuta actuarà amb cautela addicional.

 

 

CONTRAINDICACIONS GENERALS

No totes aquestes contraindicacions corresponen a totes les tècniques, sinó només a aquelles que apareixen entre parèntesis. Per això, el seu fisioterapeuta triarà aquella que pugui obtenir els millors resultats en el seu cas, amb els menors riscos i molèsties per a vostè.

A) Absolutes.
• Els tumors malignes,
• Cardiopaties descompensades, endocarditis actives, hemopaties, tuberculosi (cinesiteràpia activa).
• Bronquitis crònica descompensada.
• Trombosi o hemorràgies actives.
• Marcapassos i / o dispositius intracardiacos (Electroteràpia)

B) Relatives.
• Vessament sinovial, hemartrosi i ferides recents de parts toves (cinesiteràpia passiva i termoteràpia).
• Artritis infecciosa (hidroteràpia).
• Dermatologia: micosis i dermatitis piògena.
• epilèptics no controlats i síndromes coreicos.
• Qualsevol ferida oberta, a la zona a tractar.
• Hipertensió arterial i varius sense control.
• Pacients que puguin propagar algun tipus d'infecció a causa de la patologia que pateixen.
• Malalties agudes amb febre.
• Estats febrils i / o de debilitat extrema.
• Malalts terminals (hidroteràpia i termoteràpia profunda)
• Incontinència d'esfínters (hidroteràpia)
• Malalties de la pell en el cas d'aigües sulfatades (hidroteràpia)
• Implants metàl · lics interns com endopròtesi, material d'osteosíntesi, etc., (Electroteràpia de mitjana i alta freqüència).
• Alteracions de la sensibilitat (electroteràpia, hidroteràpia)
• Aplicacions abdominals i lumbars durant la menstruació (Electroteràpia de mitjana i alta freqüència)
 
 
RESULTATS DEL TRACTAMENT

Hi ha efectes beneficiosos associats amb aquests mètodes de tractament incloent disminució del dolor, funció i mobilitat millorada, i reducció del espasme del múscul. No obstant això, no hi ha certesa d'aquests beneficis. La pràctica sanitària, no és una ciència exacta i no hi ha cap garantia sobre el resultat precís d'aquests mètodes.

En aquest document s'han resumit les principals tècniques i els efectes secundaris que amb més freqüència es produeixen, el que no descarta que es puguin donar altres de molta menor incidència i que aquí no quedin recollits per la limitació de preveure la totalitat de les situacions possibles .

Té dret tant a prestar consentiment per al tractament prèvia informació, així com a consentir sense rebre informació i, en qualsevol cas, a retirar el seu consentiment en qualsevol moment previ a la realització de la tècnica o durant aquesta.

Direcció General de Recursos Sanitaris

Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Sanitat i Seguretat Social). Registre codi: E17622749.

PRESSOTERÀPIA

 Ajuda a eliminar les toxines del teu cos

Millora la circulació linfàtica i sanguinea

Evita la aparició de celulitis

Millora la sensació de cames pesades

5 SESSIONS - 50 EUROS

DEMANA CITA ON-LINE

 Si no aconsegueixes contactar amb nosaltres per telefon per demanar hora, pots fer-ho a traves de DEMANAR CITA ONLINE, hens posarem en contacte amb tu el més aviat posible. Moltes gràcies.

TRACCTAMENT AMB VENTOSES

 Nou "CUPPING THERAPY" !!!

 

Ideal per tractar el mal d´esquena, tendinitis, mal de cap, cicatrius, aliminació de toxinas,....

Efecte vasodilatodor, relaxant, antiestrés,....

Som punt de venda:
Compex Fisiocrem
   
 
   
 
  
Estem a: www.doctoralia.com

Av. Josep Pla  nº14-16

   17310 - LLORET DE MAR  (Barrio de "El Rieral")

Barnés Kiné S.L.U (B17657164)

Telèfons: 972.34.93.08 - 972.36.31.85

Fax: 972.34.93.71

Veure Mapa de Situació

info@centrefisioterapiakine.com
Josep Pla 14-16 17310 LLORET DE MAR 972349308